سیگار: نیروهای امنیتی افغانستان در ۷ سال ۷۵ بار حقوق بشر را نقض کرده اند

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدید خود گفته است که نیروهای امنیتی در ۷ سال اخیر ۷۵ بار حقوق بشر را نقض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بر کودکان از جمله موردهای است که بر بنیاد گزارش از سوی نیروهای نظامی کشور انجام شده است.

سیگار گفته که موردهای تجاوز جنسی بر کودکان آنقدر زیاد است که آمار آن به گونه‌ای کامل هرگز افشا نخواهد شد.

وزارت دفاع ملی کشور هرچند پذیرفت که در گذشته موردهایی از نقض حقوق بشر وجود داشت، اما اکنون به نیروهای نظامی اجازه‌ی چنین کاری داده نمی‌شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=19561