آغاز رقابت های کانگفو در شهر کابل

رقابت های منتخب کانگفوکاران شهر کابل برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در این رقابت ها حدود ۱۵۰ ورزشکار از ۶۰ کلپ کانگفو شهر کابل شرکت کردند که در ۹ کلاس وزنی برای کسب عضویت تیم منتخبه کابل باهم رقابت می کنند .

داکتر میرویس بهاوی معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و محمد هاشم کریمی معاون کمیته ملی المپیک حین افتتاح این رقابتها حضور داشته برگزاری مسابقات را برای رشد ورزش کانگفو و شناسایی چهره های خوب و با استعداد موثر دانستند.

بربنیاد معلومات حبیب الله فایض رییس فدراسیون کانگفو این مسابقات مدت دو روز ادامه خواهد داشت و در فرجام از هر کتگوری وزنی مقام های اول تا چهارم به تیم منتخبه کابل برگزیده می شوند .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43103