آمادگی مبارز برای رویارویی با کنکوف/ سازمان ACB تاریخ مسابقه را مشخص کند

قهرمان ورزش های رزمی افغانستان اعلام کرد که آماده گی ها بخاطر شکست دادن دینیس کنکوف روسی به شکل جدی و اساسی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان تأکید کرد که از هیئت رهبری سازمان جهانی ACB می خواهم که تاریخ مسابقه چلنجی مرا با دینیس کنکوف مشخص بسازد.

وی خطاب به کنکوف اظهار داشت که تو حق انکار کردن را از این مبارزه نداری، من لحظه شماری دارم که خودت را در داخل قفس ACB ببینم، اما وعده می کنم که تو را نقش زمین خواهم ساخت و یک مسابقه بسیار سخت و نفس گیری را برایت به ارمغان خواهم آورد.

کنکوف، چندی پیش پس از آن از سوی بازمحمدمبارز به مسابقه فراخوانده شد که او احمد ولی هوتک و عبدالعظیم بدخشی ورزش‌کاران افغان را شکست داد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37846