باز محمد مبارز در انتظار رویارویی با دینیس کنکوف

بازمحمد مبارز به مشخص شدن تاریخ مسابقه اش با دینیس کنکوف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان تأکید کرد که از هیئت رهبری سازمان جهانی ACB می خواهم که تاریخ مسابقه چلنجی مرا با دینیس کنکوف مشخص بسازد.

وی خطاب به کنکوف اظهار داشت که تو حق انکار کردن را از این مبارزه نداری، من لحظه شماری دارم که خودت را در داخل قفس ACB ببینم، اما وعده می کنم که تو را نقش زمین خواهم ساخت و یک مسابقه بسیار سخت و نفس گیری را برایت به ارمغان خواهم آورد.

کنکوف، چندی پیش پس از آن از سوی بازمحمدمبارز به مسابقه فراخوانده شد که او احمد ولی هوتک و عبدالعظیم بدخشی ورزش‌کاران افغان را شکست داد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36140