تکواندوکاران افغان در مبارزات جهانی صاحب دو مدال طلا و دو برونز شدند

ورزش‌کاران افغان در رقابت‌های جهانی تکواندوی کوریا-اوپن که از چند روز به دینسو در جزیرۀ جیجوی کوریایی جنوبی جریان دارد، افتخار آفریدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مسؤولان در فدارسیون تکواندوی افغانستان می‌گویند که نثار احمد عبدال‌رحیم‌زی و فرزاد منصوری، از جمله تکواندو کاران افغان بودند که در فینال رقابت‌های جهانی کوریا خوب درخشیدند.

نثار احمد عبدال‌رحیم‌زی، ورزش‌کار افغان، در فینال رقابت‌های جهانی کوریا با یک حریف امریکایی خود روبرو شد که در نهایت وی را شکست داده و صاحب مدال طلا گردید.

در عین زمان، فرزاد منصوری، ورزش‌کار افغان دیگر در رشته تکواندو بوده که توانسته پس از شکست حریفانش از کشورهای قزاقستان، اوکراین و تایکند، صاحب مدال طلا گردد.

گفتنی‌ست که محسن رضایی و رامش حسینی از جمله ورزش‌کاران دیگر افغان اند که توانستند، مدال‌های برونز کسب نمایند.

باید گفت که در رقابت‌های جهانی تکواندوی کوریا-اوپن، ۶۵ کشور جهان با ۱۱۳۴ ورزش‌کار اشتراک کرده بودند که در آن افغانستان نیز شامل‌ بود.

فدراسیون تکواندو افغانستان می‌گوید که ورزش‌کاران افغانستان در این دور مسابقه‌ها، کارکرهای خوبی داشته‌اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=38291