راشد خان عضویت تیم نخبگان کرکت جهان را به دست آورد

راشد خان، عضو جوان تیم ملی کرکت افغانستان، در زمرۀ ۱۱ بازیکن برتر رقابت های ۲۰ اوورۀ کرکت جهان در سال ۲۰۱۷ شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شبکۀ جهانی کرکت در فهرست ۱۱ بازیکن برتر رقابت‌های ۲۰ اوورۀ سال ۲۰۱۷ میلادی، جایگاه بالر برگزیندۀ جهان را به راشد خان داده است.

بر اساس درجه بندی شورای جهانی کرکت نیز راشد خان در بازی‌های ۲۰ اووره به صفت دومین بالر برگزیدۀ جهان شناخته شده است.

آنچه در کارکرد راشد خان در جریان شرکت وی در ۵۵ رقابت ملی و بین المللی ۲۰ اووره در جریان سال ۲۰۱۷ برجسته شده است، گرفتن ۷۷ ویکت است.

نوشت که با سنجش تمام بازی‌های راشد خان در سال گذشته، وی توانسته است که به گونۀ اوسط در هر اوور امتیاز کمتر از شش دوش به تیم حریف بدهد و تیم های حریف بتوانند در مقابل هر توپی که راشد پرتاب می کند، کمتر از یک دوش انجام دهند.

راشد خان در بهترین بازی ۲۰ اوورۀ سال در مقابل ایرلند توانست پنج بازیکن حریف را حذف کند، حالانکه در جریان بالنگ راشد تیم مقابل توانست فقط و فقط سه دوش انجام دهد.

شورای جهانی کرکت همچنان محمد نبی بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی های ۲۰ اوورۀ سال ۲۰۱۷ به صفت سومین بازیکن آل روندر معرفی کرده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17547