رقابت افغانستان و پاکستان برای کسب مقام سوم در جام جهانى کرکت

تیم ملی کرکت زیر ١٩ سال افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم در جام جهانى کرکت، در مقابل پاکستان به میدان مى رود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ تیم هاى زیر ١٩ سال افغانستان و پاکستان، در رقابت های جام جهانی کرکت به بازى نیمه نهایى رسیده؛ اما هر دو تیم در نیمه نهایى شکست خورده اند.

در رقابت هاى نیمه نهایى؛ استرالیا، افغانستان را و هندوستان، تیم پاکستان را شکست داد. فرید هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان مى گوید که تیم افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم، با تیم پاکستان بازى مى کند.

او افزود که برندۀ این بازى، در مقام سوم و بازندۀ آن، در مقام چهارم جاى خواهد گرفت.

هوتک گفت که افغانستان هم در رقابت هاى گروپى و هم در مسابقات قبلى آسیایى، پاکستان را شکست داده و تیم آن کشور در بازى با افغانستان، زیر فشار قوى قرار دارد.

رحیم گل څاروان تحلیلگر امور کرکت گفت که آغاز تیم افغانستان در مقابل استرالیا خیلى خوب بود؛ اما بخت با تیم افغان یارى نکرد.

موصوف گفت که در این بازى، برخى بازیکنان بازى درست انجام ندادند که باعث شکست تیم شد. څاروان افزود که تیم زیر ١٩ سال کشور؛ اخیراً در بازى هاى زیادى، پاکستان را برده و ابراز امیدوارى نمود که برندۀ این بازى نیز خواهد شد.

پژواک نوشت: قرار است که بازى افغانستان و پاکستان براى کسب مقام سوم، به روز پنجشنبۀ آینده انجام شود. افغانستان در حالى براى به دست آوردن مقام سوم و چهارم بازى مى کند که در جام جهانى سال گذشته، مقام نهم را گرفته بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20075