زون مرکز کرکت بورد «بند امیر» در پروان افتتاح شد

زون مرکز کرکت بورد بند امیر توسط ریس کرکت بورد کشور والی ولایت پروان دراین ولایت افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «فضل الدین عیار» والی ولایت پروان بازی کرکت را یک بازی پردستاورد در کشور خواند و گفت: این بازی توانسته که بیرق افغانسان را در جهان بلند نماید.

والی پروان مردم را بر وحدت ویکپارچه گی دعوت کرد و گفت که با استفاده از ورزش نفاق و تفرقه افگنی را از میان مردم دورنماییم.

دراخیر این محفل والی ولایت پروان همراه با رییس کرکت بورد کشور وهئیت همراهش از زمین که برای ساخت میدان کرکت در نظرگرفته شده، و دفتر این زون دیدار وبرای آنان افتتاح این زون را مبارک باد گفتند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48157