ساخت میدان بین المللی کرکت به هزینۀ٩ میلیون دالر در کابل

رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان می گوید که این نهاد می خواهد با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل و منافع ملی ارتباط داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عاطف مشعل این موضوع را روز گذشته در یک نشست خبری با شفیق الله ستانکزی رئیس اجراییوی این نهاد بیان کرد.

چند ماه قبل در مورد ارتباط بین ادارات کرکت افغانستان و پاکستان مذاکراتی صورت گرفت، اما بعد از انفجار خونین در کابل که حکومت افغانستان مسؤلیت آن را بر عهده پاکستان و گروه حقانی انداخت، کرکت بورد افغانستان روابط خود را با اداره کرکت پاکستان قطع کرده است.

شهریار خان پرویز، رئیس کرکت بورد پاکستان در صحبت با رسانه ها از کرکت بورد افغانستان خواسته بود که از این اداره پوزش بطلبد تا در آینده با افغانستان روابط کاری داشته باشد.

عاطف مشعل در ادامه این نشست خبری گفت:” ما می خواهیم بر اساس احترام متقابل و منافع ملی با اداره کرکت کشورهای مختلف روابط داشته باشیم و در چنین اوضاعی، پوزش خواهی جا ندارد.”

شکر الله عاطف مشعل، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان گفت اکنون این اداره دارای یک سند جامع و برابر با معیار های حقوقی است.

وی اضافه کرد که اعضای بورد کرکت طی یک نشست خاص علاوه بر اساس نامه این نهاد، یک تشکیل جامعه را نیز تائید کردند.

وی گفت که در این جلسه که دیروز به ریاست اکلیل حکیمی وزیر مالیه برگزار شد، طرح مسابقات لیگ بهتر(APL) نیز تائید شد.

مشعل گفت که قرار است این مسابقات در سال ٢٠١٨ در امارات متحده عربی برگزار گردد.

رئیس اداره کرکت افزود که بودجه تقاعد آن عده بازیکنانی که قرار است در آینده متقاعد شوند، نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود که بودجه سه میلیون دالری نیز برای اعمار میدان معیاری در کابل منظور شده است اما اداره کرکت بورد افغانستان مصمم است حدود ٩میلیون دالر برای ساخت این میدان هزینه کند و میدان فعلی کابل را به یک مرکز ملی آموزشی تبدیل کند.

اما با وصف این، مشعل در مورد این که این میدان در کدام منطقۀ کابل ساخته می شود، معلومات ارایه نکرد.

به گفتۀ وی، به استثنای میدان کرکت کابل ، طرح به اجاره دادن قرارداد لیگ کرکت و تمام میادین بازی کرکت نیز منظور شده است و این کار به هدف سهم گیری سرمایه داران در امور کرکت و نگهداری فنی از این میادین می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5474