تا ۳ ماه آینده پارک تفریحی – ورزشی اطفال و نوجوانان در ولایت بامیان ساخته می شود

سنگ تهداب پارک تفریحی – ورزشی اطفال و نوجوانان در ولایت بامیان گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سنگ تهداب این پارک با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان، انجینر محمد امان امان شاروال، حاجی محمودی معاون شورای ولایتی و آقای مبارز مسوول اسکان بشر ملل متحد در بامیان، واقع درشهر جدید بامیان گذاشته شد.

این پروژه به ارزش تخمینی ۱۲۰۰۰۰ دالر امریکایی از بودجه انکشافی ریاست شاروالی بامیان و اسکان بشرملل متحد به مساحت ۳۳۰۰۰ متر مربع در مدت سه ماه کاری ساخته می شود.

این پارک دارای چهارمیدان ورزشی: فوتبال، بسکتبال و دو میدان والیبال می باشد.

از مجموعه مساحت این پارک ۲۰۰۰۰ متر مربع آن ساحه سبز است و بقیه دارای امکانات تفریحی و ورزشی برای اطفال و نوجوانان پلان شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42290