آیا احتمال حیات در «امگا قنطورس» وجود دارد؟

خوشه ستاره ای کروی که موضوع زندگی فرازمینی در آن برای چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ امگا قنطورس یک خوشه ستاره ای کروی است که حدود ۱۰ میلیون ستاره دارد. امگا قنطورس ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته و در صورت فلکی قنطورس واقع شده است.

خوشه ستاره‌ای کروی امگا قنطورس توسط “ادموند هالی” در سال ۱۶۷۷ کشف شد البته در نقشه ستارگان بطلمیوس به عنوان ستاره ثبت شده‌ است. با اینکه یک ستاره نیست و خوشه ستاره‌ای است اما نام آن براساس کاتالوگ ستاره‌ای بایر امگا قنطوری ثبت شده‌ است.

در کهکشان راه شیری این بزرگترین و درخشان‌ترین خوشه ستاره‌ای کروی است. قطنورس کاملا با خوشه‌های ستاره‌ای کروی کهکشان راه شیری متفاوت است و تصور می‌رود دارای ریشه متفاوتی نیز باشد.

سن آن ۱۲ گیگاسال، طول آن ۶۸ سال نوری، جرم آن ۱۰۳۷ کیلوگرم و قدر ظاهری آن ۳.۷ است.

به دلیل عظیم بودن این خوشه ستاره‌ای کروی، موضوع زندگی فرازمینی در آن برای چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته “استیون کین”(Stephen Kane)، استاد اخترفیزیک “دانشگاه کالیفرنیا” و نویسنده اصلی این مطالعه، امگا قنطورس به عنوان یک خوشه ستاره‌ای، یک منطقه جذاب برای جستجو و کاوش است.

به همین دلیل، کین و همکارانش برای یافتن احتمال زندگی این خوشه، تحقیقاتی درباره سن و درجه حرارت حدود ۵۰۰ هزار ستاره مستقر در هسته دارای تراکم بالای این خوشه ستاره‌ای انجام دادند.

مطالعات آنها نشان داد که این خوشه می‌تواند مکان مناسب برای تولید سیارات باشد اما تقریبا هیچ احتمالی برای حیات در آن وجود ندارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40249