آیفون ایکس، دشمن ریش و بروت

آیفون های جدید دشمن ریش و بروت کاربران شده و سبب ریزش آن می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کاربران آیفون ایکس با شکایت از این ریزش ریش و بروت شان، گفته اند که ریش و بروت در فاصله بین صفحه نمایش و بدنه‌ تلفون گیر می‌کنند و پس از دور کردن تلفون از صورت، می‌ریزند.

صاحبان قیمت‌ترین تلفون هوشمند گفته اند که موهای صورت شان (به خصوص ریش و بروت) در هنگام صحبت‌نمودن در تلفون در فاصله میان صفحه نمایش و بدنه‌ی تلفون گیر می‌کنند و زمانیکه تلفون را از صورت شان دور می‌کنند، بدنه‌ی تلفون موهای صورت شان را کش می‌کند و باعث “کندن” آنها می‌شود.

کاربران آیفون با مشکل مشابه در سال ۲۰۱۴ نیز مواجه شده بودند. آنزمان شرکت اپل آیفون ۶ را در بدنه‌ی جدید که هیچگاه موهای صورت را کش نمی‌کرد، به بازار عرضه کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18171