تعریف جدید “سواد” از نظر یونسکو

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، باسوادی را توانایی«تغییر»(Change) اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا، به این معنی که دیگر تنها توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و یا حتی توانایی استفاده از کامپیوتر مدنظر نیست.

تعریف اخیر بیانگر این است که :”باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند”

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 72 = 76

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41663