تهدید جدید برای بشریت کشف شد

دانشمندان می گویند که لایه اوزون زمین نازک شده و سرعت رسیدن پرتوهای ماورا بنفش به زمین افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محققان خطر جدیدی را در چین کشف کرده اند که به ‌دلیل آن لایه اوزون زمین نازک شده و سرعت رسیدن پرتوهای ماورا بنفش به زمین افزایش خواهد یافت.

آژانس تحقیقاتی محیط زیست (EnvironmentalInvestigations Agency) یک منبع ناآشنای تخریب‌کننده لایه اوزون کلروفلوئوروکربن ها را کشف کرده است که در ماه می سال ۲۰۱۸ غلظت آن در جو افزایش یافته است.

پس از تحقیقات مشخص شده است که در چین تا کنون از اینگونه مواد مضر برای تولید مواد عایق حرارتی استفاده می‌شود.

قبلاً از کلروفلئوروکربن ها و از جمله کلروفلئوروکربن های —۱۱ در آئروسل ها و سردکننده ها استفاده می شد، اما در حال حاضر تولید آنها تقریبا بطور کامل قطع شده است.

در سال ۱۹۸۹ پروتکل مونرآل به اجرا گذاشته شد که برای دفاع از لایه اوزون به تصویب رسیده بود. کشورهای امضا کننده آن می بایست ترکیباتی مانند کلروفلئورکربن ها را از خط تولید خارج سازند، زیرا این ماده تحت تأثیر پرتو ماورا بنفش تجزیه می شود و کلر اتمی با اوزون ایجاد واکنش می کند.

در ماه می محققان اداره ملی تحقیقات اقیانوسی و جو زمین امریکا افزایش غلظت کلروفلئوروکربن —۱۱ را گزارش دادند که منبع آن به عقیده پژوهشگران در آسیای شرقی قرار دارد.

اگر استفاده از این ماده در چین برای تولید فوم پلی یورتان به اثبات برسد، این امر به نازک شدن لایه اوزون طی ده سال آینده خواهد انجامید و سرعت رسیدن پرتوهای ماورا بنفش به زمین را افزایش داده که بنوبه خود باعث مرگ انسان و جانوران خواهد شد.

این پرتو باعث پیدایش سرطان پوست برای انسان نیز خواهد شد. با وجود آنکه سوراخ اوزونی بر فراز قطب جنوب قرار دارد اما مرزهای آن می تواند تا استرالیا، افریقای جنوبی و امریکایی جنوبی گسترش یابد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36808