داغ ترین سیاره کشف شد

شماری از دانشمندان سیاره ای را کشف کرده اند که داغ ترین سیاره به حساب می آید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دانشمندان سیاره ای را کشف کرده اند که دمای آن به ۴۳۲۷درجه سانتیگراد می رسد و داغ ترین سیاره محسوب می شود.

حجم این سیاره سه برابر مشتری است و چنان داغ است که بخارات آهن و تیتانیوم در اتمسفر آن وجود دارد.

این پدیده به طور معمول فقط در ستارگان مشاهده می شود. این سیاره KELT-۹b نامیده می شود و حجم آن سه برابر سیاره مشتری است. اما تراکم آن نصف سیاره مشتری است و به همین دلیل بخار فلزات سنگین در اتمسفر آن ایجاد می شود.

دلیل گرمای فراوان این سیاره، ستاره آن به نام KELT است. دمای ستاره به ١٠ هزار درجه سانتیگراد می رسد و فاصله سیاره عظیم تا این ستاره ٣٠ برابر کمتر از فاصله زمین تا خورشید است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40840