زمین در انتظار یک فاجعه بزرگ

شماری از دانشمندان پیشبینی کرده اند که فاجعه ای بزرگی برای زمین در راه است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بر اساس محاسبات دانشمندان، اگر روند به سوی گرمایش همچنان ادامه یابد، تا سال ۲۱۰۰، شهرهای ساحلی غرق خواهد شد و برخی از جزایر مسکونی، از جمله مالدیف، ناپدید خواهند شد.

دانشمندان دانشگاه «شفیلد» بریتانیا نتیجه گیری نمودند که، حتی با در نظرداشت توافقنامه پاریس، که براساس آن حد متوسط حرارت زمین نباید بیش از ۱٫۵ درجه افزایش یابد، تغییرات آب و هوایی برای تعدادی از مناطق آسیب پذیر، همچون مناطق قطب شمال و موزون خطرناک است.

بعضی از کارشناسان امکان تلاش برای جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین را با درنظرداشت اینکه ” زمین یک درجه گرمتر شده و همچنین این گرم شدن توسط اقیانوس ها ثابت نگهداری می شود، رامورد سوال قرار داده اند.

با این حال، دانشمندان دیگر معتقدند که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می تواند مانع از افزایش درجه حرارت ” دمای عقب مانده” شود.

محققان یک مدل آب و هوای را طراحی کرده اند که با در نظرداشت تعامل بین اقیانوس و اتمسفیر، چرخه کاربن و میزان انتشار دی اکسید کاربن، و احتمال دستیابی به توافقنامه پاریس ارزیابی شده و عواقب گرم شدن خطرناک زمین را برای بیوسفر تعیین می کند.

به تاریخ ۸ جون گزارش شد که متخصصان هواشناسی Panel of Climate Change نتیجه گیری نمودند که افزایش دمای جهانی حتی ۱٫۵ درجه سلسیوس موجب تغییرات شدید اقلیمی، ناپدید شدن اکوسیستم های طبیعی و انقراض بسیاری از گونه های زنده خواهد شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35505