عوامل تاثیرگذار بر افزایش طول عمر

کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند که ژن‌ها بر طول عمر به میزان کمتری تاثیر دارد و عوامل اصلی در طول عمر تاثیر محیط و شیوه زندگی است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کارشناسان شرکت Calico Life Sciences و شرکت نسبشناسی Ancestry، در جدیدترین پژوهش‌ها خود دریافتند که بر اساس برآوردهای قبلی، طول عمر در ۱۵-۳۰ درصد به وسیله تفاوت‌های ژنتیکی تعیین می‌شود و عوامل دیگر آن شیوه زندگی، تاثیر محیط، بیماری و حوادث است.

محققان در کار جدید خود بیش از ۴۰۰ میلیون نفر را از نگاه اصل و نسب مورد بررسی قرار دادند و محققان تنها به طول عمر هر فرد، محل تولد و روابط خانوادگی توجه داشتند.

دانشمندان پیش از این یک تجزیه و تحلیل آماری از عوامل طول عمر را در میان بستگان متولد شده در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ انجام دادند و ارثی بودن طول عمر را در میان خواهر و برادر و عموزاده ارزیابی کردند.

معلوم شد که همبستگی همسران نسبت به برداران و خواهرهای خونی (متولد شده از یک پدر و مادر) بیشتر است و این نشان می‌دهند که عوامل محیطی نقش مهمی در طول عمر ایفا می‌کنند.

محققان نتیجه گرفتند که هفت گانه وراثت پذیری تنها توسط ژن تعیین می‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 11 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48025