پیشگویی فاجعه بزرگ اقلیمی در روی زمین

دانشمندان امریکایی با پیشگویی از فاجعه بزرگ در روی زمین می گویند که در نتیجه سردی هوا در نیمکره شمالی زمین به میزان ۷۹۳ میلیون کیلوگرام سیماب انباشته شده است. ذوب شدن یخ ها در نتیجه گرم شدن اقلیم جهانی میتواند منجر به انتشار این فلز سمی در محیط زیست و فاجعه بزرگ برای محیط زیست جهانی شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛  دانشمندان مطالعات زمین شناسی ایالات متحده دریافته اند که در نتیجه سردی هوا در نیم کره شمالی زمین به میزان ۷۹۳ میلیون کیلوگرام سیماب انباشته شده است. ذوب شدن یخ ها در نتیجه گرم شدن اقلیم جهانی میتواند منجر به انتشار این فلز سمی در محیط زیست و فاجعه بزرگ برای محیط زیست جهانی شود.
یخبندان های دایمی حاوی سیمابی است که از مواد عضوی زمین در خاک متصل می شود. در نتیجه، ذرات خاک به یخ فرو می ریزند.
محققان ۱۳ نمونه یخ را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ در آلاسکا جمع آوری کردند.
داده های به دست آمده با نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل ۱۱ هزار نمونه خاک های “تاندرا — قطب شمال “در سراسر جهان مقایسه شد.
معلوم شد که در مناطق یخبندان های دایمی ۱۰ برابر بیشتر سیماب طبیعی در مقایسه با مناطقی که این ماده نتیجه فعالیت های انسان شناسی در ۳۰ سال گذشته به محیط زیست منتقل شده است ، بیشتر می باشد.
مقدار زیادی از فلز که هنگام ذوب یخ آزاد می شود به متیل کاربن تبدیل میشود. ماده مذکوریک ترکیب سمی است که در بدن ارگانیزم های زنده تجمع نموده وباعث اختلالات شدید، از جمله آسیب به سیستم مرکزی اعصاب می شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20700