کشف مسیر فضای چهاربُعدی توسط دانشمندان

یک گروه از فزیک‌دانان پوهنتون ایالت پنسلوانیا تحت رهبری پروفیسور میکائیل رختمن، مسیر فضای چهاربُعدی را کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ نتایج تحقیقات این گروه دانشمندان در مجله Nature به نشر رسیده است.

محققان خاطر نشان کرده اند که سایه دوبُعدی اشیای سه‌بُعدی به ما کمک می‌کند تا درمورد اشکال آنها قضاوت کنیم در این حال، محاسبات مغلق این دانشمندان نشان داده اند که اشیای سه‌بُعدی می‌توانند “سایه” اشیای چهاربُعدی باشند.

دانشمندان تاکید نموده اند که آنها به فضای چهاربُعدی نزدیک شده اند.

جهان اطراف ما دارای سه بُعد می‌باشد، اما در مدل‌های فزیکی تعداد بُعدها بیشتر بوده می‌تواند.

بطور مثال در نظریه ابرریسمان ۱۰ ابعاد فضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18107