کشف یک قطعه فک انسان قدیمی که نزدیک به ۱۷۷ تا ۱۹۴ هزار سال قدامت دارد

اسرائیل هیرشکویچ استاد دانشگاه تل آویو نوشت: انسان شناسان یک قطعه فک انسان قدیمی را پیدا کرده اند. این فک انسان نزدیک به ۱۷۷ —۱۹۴ هزار سال قدامت دارد. فرض بر این است که این قطعه قدیمی باقی مانده از انسان ها در خارج از افریقا یکی از قدیمی ترین بقایای (Homo sapiens) است.

با توجه به باورهای موجود، افراد مدرن ۲۰۰ هزار سال پیش در افریقا ظهور کردند، در آنجا تحول کردند و نزدیک به ۱۰۰ هزار سال پیش از این قاره مهاجرت کردند.

با توجه به سخنان هیرشکویچ، این یافته کاملا دیدگاه های ما را در مورد گسترش انسان مدرن و تاریخ تکامل انسان مدرن تغییر می دهد.

 

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=19691