یک مرده هنگام “کالبد شکافی” زنده شد

دریکی از زندان های اسپانیا یک مرد زندانی ، که پزشکان او را مرده تشخیص داده بودند، هنگام کالبد شکافی بطور غیرمنتظره ای زنده شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این حادثه در مرکز صحی زندان آستوریاس رخ داده است. گونزالو مونتویا جیمنز، که به اتهام سرقت زندانی بود، برای صبحانه حاضر نشد.

کارکنان زندان او را که بدون هیچ حرکتی بروی یک چوکی نشسته بود، پیدا کردند.

ضربان قلب او شنیده نمیشد داکتران گفتند که او مرده است و به فامیل او اطلاع داده شد. جسد او به طب عدلی جهت معلوم نمودن علت مرگ،ارسال شد. اما مرده یکباره به گونه ای غیرمنتظره زنده شد.

به نظر آنها، تاخیر غیرعادی در تنفس به دلیل مصرف نادرست دارو ها بوده است. علاوه بر این، آنها معتقدند پروتکل های پزشکی نقض شده، چرا که سه داکتر همزمان نمی توانستند اشتباه کنند.

احتمال دارد که یکی از آنها مرگ او را تثبیت و دیگران فقط حرف داکتر اولی را بدون انجام معاینات تایید کرده باشند. این مرد اکنون در سلامت کامل در یکی از شفاخانه ها بستری است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18046