۲ سیارۀ مشابه با زمین کشف شد

دو سیاره‌ی فراخورشیدی شناسایی شده اند که از نظر وضعیت اقلیمی مشابه با زمین هستند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در مطالعه‌ای که در Astronomical Journal منتشر شده است، از شبیه‌سازی کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل و شناسایی اجسام محور چرخش سیاره‌های فراخورشیدی استفاده شده است.

این اجسام تعیین کننده‌ی این است که یک سیاره چقدر حول محور خودش کج شده است و این زاویه طی زمان به چه صورت تغییر می‌کند. این شیب محوری در ایجاد فصول و آب و هوا نقش دارد زیرا بر نحوه‌ی تابش نور خورشید بر سطح سیاره تاثیر می‌گذارد.

گمان می‌رود که کپلر ۱۸۶f و کپلر ۶۲f، دو سیاره‌ی فراخورشیدی دارای محور گردش پایدار، از نظر ثبات اقلیمی و فصول منظم همچون زمین باشند.

سیاره‌ی کپلر ۱۸۶f که نخستین سیاره با اندازه‌ی زمین است که خارج از منظومه‌ی شمسی شناسایی شده است و در یک منطقه‌ی قابل زیست حول یک ستاره در گردش است؛ این سیاره در فاصله‌ی مناسبی از ستاره‌ی خود قرار دارد به طوری که آب می‌تواند بر سطح آن جمع شود.

بر این اساس، پژوهشگران می‌گویند محور چرخش سیاره‌ی کپلر ۱۸۶f همچون زمین بسیار پایدار است و بر این اساس احتمالا دارای فصول منظم و آب و هوایی پایدار است.

علاوه بر این دانشمندان بر این باورند که کپلر ۶۲f نیز همین وضعیت دارد، سیاره‌ای از نوع سیارات سوپر زمینی که در فاصله‌ی ۱۲۰۰ سال نوری از ما حول یک ستاره در حال گردش است.

۲ سیارۀ مشابه با زمین کشف شد فصول منظم و آب و هوایی سیاره کپلر سیارات سوپر زمینی ستاره دو سیاره مشابه به زمین دو سیاره فرا خورشیدی دانشمندان ثبات اقلیمی

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36225