اظهارات سرپرست پیشین وزارت مخابرات در مورد جمع آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی

سرپرست پیشین وزارت مخابرات می گوید تا زمانیکه سیستم جمع آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی تهیه نشود، نمی توان گفت که این سیستم به گونه شفاف به پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «سید احمد شاه سادات» سرپرست پیشین وزارت مخابرات اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲ میلیارد افغانی از طریق وضع ده درصدی مالیات از طریق کردت کارت ها جمع آوری شده است، اما برای شفافیت بیشتر باید سیستم ۱۰ درصد مالیه ساخته شود.

سادات افزود که وزارت های مخابرات و مالیه و اداره اترا باید در مدت ۶ ماه سیستم ۱۰ درصد مالیات را تهیه می کرد، اما تاکنون که ۳ سال از آن زمان می گذرد، این سیستم ساخته نشده است.

وی با بیان اینکه ۹ نفر از سیستم جمع آوری ده درصد مالیات نظارت می کنند، تصریح کرد که این افراد می توانند از سرقت پول توسط شرکت ها نظارت کنند، اما برای شفافیت بیشتر نیاز به سیستم منظم است.

سرپرست پیشین وزارت مخابرات افزود که در اینجا روش های دیگری برای برقراری ارتباط با سیستم مالیاتی ده درصد وجود دارد، چه شرکت هایی به آنها اجازه می دهند یا نه؟ این در زمان پیاده سازی ثابت خواهد شد.

سید احمد شاه سادات تأکید کرد که رئیس جمهور تا زمانیکه سیستم مالیاتی مخابراتی ساخته نشود، وضع مالیه را لغو کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39562