افتتاح نخستین لابراتوار آزمایش کیفیت زعفران در هرات

با گشایش نخستین لابراتوار آزمایش کیفیت زعفران در افغانستان، پس از این زغفران افغانستان با استندردهای جهانی به بازارهای دنیا صادرخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بشیراحمد احمدی مدیرعمومی ترویج ادارۀ زراعت، آبیارى و مالدارى هرات؛ درمراسم افتتاح این لابراتوار گفت که با گشایش لابراتوارکنترول کیفیت زعفران، پس از این ابتدا تمام زعفران شرکت ‌ها دراین جا آزمایش می‌گردد و سپس اجازۀ فروش و صادرات آن داده مى شود.

موصوف با بیان اینکه این لابراتوار، به هزینه بالغ بر ۵٠ هزار دالر امریکایى ازبودجۀ وزارت زراعت ایجاد شده است گفت: “دراین لابراتوار تست کیفیت می گردد، که البته ١٨ تست دراین جا انجام مى شود.”

مدیرعمومی ترویج زراعت هرات گفت که این لابراتوار درکنارآزمایش کیفیت، امراض وآفات زعفران را درمزرعه های زعفران نیز تشخیص می کند وسپس به آن رسیدگی می گردد.

در همین حال، محمد آصف رحیمی والی هرات گفت که با افتتاح این لابراتوار، درکنار اینکه ازسوء استفادۀ زعفران توسط برخی کشورها جلوگیری مى شود، اعتماد کشورهای جهان نسبت به زعفران افغانستان را بیشتر از پیش خواهد کرد.

وی افزودکه با ایجاد این لابراتوار، کشورهای دنیا اطمینان حاصل خواهندکرد که زعفران افغانستان، بهترین زعفران درسطح جهان است.

والى هرات گفت: “گشایش این لابراتوار از جمله قدم هایی اند که ما را قادر مى سازند که به دنیا اطمینان بدهیم که زعفران افغانستان، بهترین زعفران است و سندش را هم برای شان بدهیم.”

با این همه، مسوولان ریاست زراعت هرات می گویند که امسال بیش ازده تُن زعفران، دراین ولایت به دست آمده است؛ درحالیکه سال پار، شش ونیم تُن زعفران به دست آمده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18376