افزایش حاصلات گندم و جو در ولایت نیمروز

ریاست زراعت و مالدارى ولایت نیمروز مى گوید که امسال، حاصلات گندم و جو در این ولایت، نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته و از کیفیت خوب برخودار است؛ اما زارعین از نبود مارکیت به حاصلات گندم، شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد اکبر شریفی رییس ادارۀ زراعت و مالدارى و آبیاری ولایت نیمروز، گفت که امسال، تمامى محصولات زراعتى به ویژه گندم در این ولایت حاصل خوب داده است.

پژواک نوشت؛ به اساس معلومات منبع، سال گذشته درمجموع دهاقین بیش از ٢۵ هزار تُن گندم و جو بر داشت نموده بودند؛ اما حاصلات امسال دهاقین از گندم و جو، به ۶٠ هزار تُن می رسد که نسبت به سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش رانشان میدهد.

موصوف ریزش باران هاى زیاد در پایان سال و نبود آفت هاى زراعتى را از علت هاى افزایش حاصلات گندم و کیفیت خوب آن عنوان کرده گفت که در سال های قبل، دریای هلمند و خاشرود سه ماه در سال آب داشت، ولی امسال آب این دریاها پنج ماه دوام کرد که مردم توانستند استفاده خوب ار آب دریا ببرند و حاصلات زراعتى آنها افزایش یابد.

گندم و جو در نیمروز، در ماه هاى عقرب و قوس کشت میشود و در ماه ثور به حاصل میرسد و جمع آورى حاصلات آن، تا پایان جوزا ادامه مى یابد. زارعین نیز از کیفیت خوب و افزایش حاصلات گندم رضایت دارند؛ اما میگویند که گندم در ولایت نیمروز بازار خوب ندارد و اکثر مردم آن ولایت، از آرد وارداتی از کشورهای خارجی ازجمله پاکستان، تر کمنستان و قزاقستان استفاده می کند.

محمد سرور۴٠ ساله باشنده ولسوالی چخانسور این ولایت، گفت که سال گذشته، در ١٠ جریب زمین گندم کشت کرده بود و در مجموع دو تُن حاصل گرفت؛ اما امسال بالاى شش جریب زمین گندم کشت کرد که پنج تن حاصل برداشته است.

او گفت: “امسال باران ها خوب بود، حتى دریاى خاشرود که از چخانسور می گذرد، پنج ماه آب داشت و این کار باعث شد که گندم ما را مرض نگیرد و حاصلات آن بیشتر گردد.”

وى افزود که امسال فقط از وى نه، بلکه مزارع همه مردم حاصلات خوب داده است. اما این مرد افزود: “متاسفانه که مردم نیمروز، کمتر از آردگندم وطنى استفاده می کنند، فقط مردم ولسوالی هاى نیمروز از آرد گندم نیمروز استفاده ه می کنند و مردم زرنج، اکثرا از آرد های وارداتی نان می پزند، که این کار باعث شده تاگندم نیمروز کمتر بازار داشته باشد.”

رییس اداره زراعت و مالداری نیمروز نیز تایید کرد که متاسفانه اکثر مردم از آرد خارجی نان تهیه مى کنند.

براساس معلومات ریاست زراعت ولایت نیمروز، طبق تخمین آنها نفوس نیمروز حدود ۵٠٠ هزار نفر است و هر نفر در یک سال ١۶٠ کیلوگرام گندم مصرف دارد و به اساس سنجش این اداره، حاصلات گندم که درسال روان به دست آمده، مصارف مردم نیمروز را کاملا کفایت می نماید.

این درحالیست که دهاقین این ولایت، به دلیل اینکه شمارى ازباشنده هاى این ولایت از آرد خارجی استفاده میکنند، مجبور مى شوند گندم خود را به ولایات همجوار جهت فروش انتقال دهند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4175