تاکید افغانستان و ترکمنستان بر افزایش روابط اقتصادی و انکشافی

رئیس جمهور غنی با وزیر امور خارجۀ ترکمنستان دیدار کرد

محمد اشرف غنی ؛ رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با رشید مرادوف ؛ وزیر امور خارجۀ ترکمنستان در ارگ دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا ، در این دیدار، آقای رشید مرادوف، کنفرانس ریکا را به میزبانی ترکمنستان موثر خواند و ضمن قدردانی از نقش فعال حکومت افغانستان در کنفرانس متذکره، گفت: امضای قرارداد احداث راه لاجورد یک گام مهم و پیشرفت قابل ملاحظه است.

وزیر خارجه ترکمنستان خاطرنشان نمود: کشورش آمادۀ همکاری های بیشتر در زمینه تطبیق پروژه های منطقه ای می‌باشد. همچنان موصوف، اقدامات عملی دو کشور را در راستای تحرک پروژه های بزرگ، موثر عنوان کرد.

در این دیدار هر دو جانب، ایجاد کمیته های مختلف کاری را موثر دانستند و بر تداوم آن تاکید کردند تا طی نشست های منظم تحرک بیشتر ایجاد شود.

در ادامه رئیس جمهور غنی گفت: تاپی نه تنها پایپ لین گاز بوده بلکه در کنار آن، لین برق و فایبر نوری نیز تمدید می گردد.

وی افزود: ما در آیندۀ نزدیک چشم به راه رئیس جمهور ترکمنستان بخاطر افتتاح پروژه تاپی در افغانستان هستیم و به عنوان یک دوست خوب، از وی استقبال و مهمان نوازی گرم خواهیم کرد.

رئیس جمهور کشور گفت: تلاش های ترکمنستان بخاطر تحرک پروژه های بزرگ و ثبات منطقه، موثر می‌باشد و مردم افغانستان از مناسبات خوب و همکاری های دوجانبه با ترکمنستان خرسند هستند.

وی افزود: مفاد پروژه های بزرگ به تمام کشورهای منطقه خواهد رسید.

محمد اشرف غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور سرعت بخشیدن کار عملی پروژه تاپی، با کمیته های مختلف که قبلاً ایجاد گردیده، همکاری عملی نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15087