افغانستان نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی و بهبود صنعت دارد

رئیس اجراییه اعلام کرد که نا امنی، قاچاق معادن کشور به گونۀ غیر قانونی و فساد اداری از چالش‌های بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «عبدالله عبدالله» رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در کنفرانس ملی مشارکت برای ارتقا گفت: با وجود مشکلات موجود در کشور، سرمایه‌دارانی که در بخش سکتوری خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمک بزرگ برای مردم و حکومت افغانستان انجام می‌دهند، زیرا رشد سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور سبب بهبود وضعیت اقتصادی و زدودن فقر و بیکاری می‌شود.

عبدالله خاطرنشان ساخت که پیش از حکومت وحدت ملی، در یک چنین برنامه و در همینجا لیست طولانی از مشکلات در بخش سکتوری خصوصی و سرمایه‌گذاری ارایه شد و از آن زمان تا اکنون زیاد فرق کرده است، زیرا حکومت وحدت ملی توجه جدی به بخش اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران دارد.

وی تأکید کرد که افغانستان نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی و بهبود صنعت دارد.

رییس اجراییه اضافه کرد که هرچند بیلانس صادرات و واردات کشور با تغییرات چشم‌گیری رو به رو شده است، اما هنوز قناعت بخش نیست و ما باید بیشتر از پیش تلاش و کوشش کنیم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36932