انفجار اخیر کابل ، فعالیت شرکت ها را مختل کرده است

فلج بودن ساحه انفجار کابل، روزانه دومیلیون زیان دارد

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید بیش از ۳۵ شرکت خدماتی و غیرخدماتی در حمله دهم جوزا در نزدیکی سفارت آلمان به کلی تخریب شده و تاهنوز بسیاری از آنها غیر فعال هستند.

 

به گزارش خبرگزاری صنا ، تازه‌ترین بررسی اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهد که گذشته از این، در ناحیه‌های دهم، چهارم، دوم و نهم شهر کابل دوصد و پنجاه دکان زیان دیده و این نهاد مجموع این زیان‌ها را بیش از سی میلیون دالر تخمین می‌زند.

 

پس لرزه‌های این حمله تانکر بمب به‌ویژه بخش‌های خصوصی چون بانکداری،سیاحتی و هوتل داری را زیان مند کرده و چهاراطراف محل این حمله کاملا فلج است.

 

این حمله که دوازده روز پیش توسط یک موتر فاضلاب پر از مواد انفجاری در کنار سفارت آلمان منفجر شد و شماری از شرکت‌های خدماتی مثل شرکت روشن، کابل استار، بیمارستان رویال و شماری از شرکت‌های سیاحتی را تخریب کرد.اما تا هنوز شماری از این شرکت ها فلج هستند و موفق نشده اند ابزارهایشان را بازسازی و نوسازی کنند.

 

مرکز شهر کابل به ویژه چهار طرف محل رویداد روزانه دو میلیون دالر زیان می بینند.

 

تلویزیون یک به نقل از خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع می‌گوید: اعتراض‌ها و بندشدن برخی راه ها ازسوی معترضان و حکومت، روند عادی تجارت را در مرکز شهر مختل کرده است.

 

بسیاری دکان‌ها در منطقه وزیراکبرخان،شهرنو، چهاراهی زنبق و گلبهار سنتر نیز از شدت انفجار تخریب شده و تاحال برخی شان یا به دلیل تخریب زیاد و یا هم به دلیل مسدود بودن راه ها بسته مانده اند.

 

به گفته عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کارو امور اجتماعی، حتی نهادهای دولتی مثل وزارت مالیه، وزارت معارف، اداره امور و برخی ازنهادهای دیگر دولتی تا چند روز پیش هم به روی کارمندان بسته بودند.

 

هنوز زیان‌های سفارت‌های آلمان، ترکیه، ایران و شماری از نهادهای خارجی دیگر روشن نشده است.

رییس جمهور دیروز در دیدارش با بخش خصوصی تعهد کرده که حکومت وحدت ملی راه‌های کمک و قرضه را به سرمایه گذاران آسیب دیده؛ جستجو خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2608