براى ۵ هزار خانواده عودت کننده فرصت کارى ایجاد می شود

وزارت انکشاف دهات به طور مستقيم براى ٥٠٠٠ و به گونۀ غيرمستقيم براى ١٥٠٠٠ تن عودت کننده، فرصت هاى کارى را با هزينه کردن ٣٥٥ ميليون افغانى درعرصۀ صنعت قالين ايجاد مى نمايد.

به گزارش خبرگزاری صنا, انجنيرنصيراحمد درانى، وزير انکشاف دهات درنشست مقدماتى اين پروژه گفت که اين پروژه در ولايت هاى کابل، پروان، بغلان، بلخ، لغمان، ننگرهار، قندهار و هرات درخلال يکسال راه اندازى مى شود.

وزير انکشاف دهات افزود: هشت ولايت مذکور بدين جهت انتخاب شده که ظرفيت کارى و تمرکز عودت کنندگان، درآن بيشتراست و دسترسى به مارکيت دراين ولايات نيز سهل است.

گفتنی است، توسعۀ صنعت قالين بافى، ايجاد مراکز پروسس قالين بافى در پنج زون، ارتقاى ظرفيت عودت کنندگان درعرصۀ قالين بافى، توزيع مواد و وسايل براى متشبثين قالين و دراين راستا راه اندازى برنامه هاى آموزشى، تلاش هايى اند که دراين پروژه به همکارى سکتورخصوصى انجام خواهد شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2576