بانک مرکزی افغانستان در تطبیق سیاست پولی ناکام بوده است

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان، بانک مرکزی را متهم می‌کند که در عرصه تطبیق سیاست پولی کوتاه آمده و این مساله سبب پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دالر شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، منور شاه بهادری رئیس این کمیسیون در نشست علنی امروز(شنبه) مجلس نمایندگان عامل بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی را عدم تطبیق سیاست پولی درست از سوی دافغانستان عنوان کرد.

آقای بهادری افزود: بانک مرکزی در عرصه تطبیق سیاست پولی خویش در قبال جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی و ثابت نگهداشتن آن در بازار‌های کشور در مقابل پول خارجی ناکام بوده و اثرات ناگوار آن بالای داد و ستدد روزمره در سیستم اقتصادی کشور و زنده‌گی مردم تاثیرات منفی بجا گذاشته‌است.

در جریان چند ماه گذشته ارزش پول افغانی در برابر دالر به گونه بی‌سابقه پایین آمده است چندی قبل یک دالر امریکایی به ۶۳ افغانی مبادله می شد و حالا یک دالر به ۷۳ افغانی و ۵۰ پول مبادله می‌شود.

بلند رفتن نرخ دالر در بازار‌های افغانستان بالای قیمت مواد خوارکه و برخی مواد دیگر نیز تاثیر بجا گذاشته و نرخ این اجناس بسیار بلند رفته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36509