تغذیه آب‌های زیر زمینی کابل به شکل مصنوعی

وزارت انرژی و آب می‌گوید که آب‌های زیرزمینی کابل را با ساخت دو سد آبی، به شکل مصنوعی تغذیه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کم کردن فشار از روی آب‌های زیرزمینی کابل نیز راه حل دیگریست که از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

هور؛ شهر کابل از چندین سال گذشته با چالش کمبود شدید آب‌های زیر زمینی مواجه است. بر بنیاد معلومات برخی منابع، در بسیاری از مناطق شهر کابل سطح آبهای زیر زمینی تا ۶۰ متر پایین رفته است.

حفر چاه‌های عمیق، استفاده بی رویه از آب و تغذیه نشدن مصنوعی آب‌های زیرزمینی از دلایل عمده چالش کمبود آب‌های زیرزمینی در کابل دانسته می شود.

وزارت انرژی وی آب کشور نیز با تایید این چالش می گوید تاهنوز بدون آنکه به تغذیه آب‌های زیرزمینی در کابل توجه شود، از این آب‌ها با حفر چاه‌های عمیق استفاده شده است.

اما این وزارت می گوید که برای تغذیه مصنوعی آب‌های زیر زمینی و کم کردن فشار از آب‌های زیرزمینی با تشکیل کمیته ای، ساخت دو سد آبی را در کابل روی دست گرفته است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور می‌گوید که این وزارت طرح ساخت سد شاه توت و سد شاه و عروس را روی دست گرفته است.

آقای عثمانی افزود: “ما در کابل به این دلیل با چالش کمبود آب‌های زیرزمینی مواجه شده ایم آب‌های سطحی را استفاده می کنیم و این آب‌ها دوباره تغذیه نمی‌شود؛ دولت با با ساخت بند شاه و عروس و بند شاه توت در پی آن است که آب‌های زیرزمینی را در کابل تغذیه کند”.

عثمانی خاطرنشان کرد که از سد شاه و عروس برای ۱۰۰ هزار خانواده و از سد شاه توت برای ۲ میلیون شهروند کابل آب آشامدنی تامین خواهد شد تا فشارها از آب‌های سطحی شهر کابل برداشته شود.

جمعیت شهر کابل در سالهای اخیر بدون برنامه توسعه ای رشد کرده است و به همین دلیل ارائه خدمات از جمله آب رسانی و محیط زیستی از چالش‌های بزرگ این شهر است‌.

ارائه خدمات آب رسانی در شهر کابل از مسولیت های ریاست آب رسانی است. در حال حاضر ریاست آب رسانی قادر است برای بیش از ۵۰ هزار خانواده این شهر پنج میلیونی آب صحی تامین می کند و دیگر شهروندان از آب‌های نه چندان صحی چاه‌های عمیق استفاده می کنند. از سوی دیگر، آلودگی آب های زیرزمینی از چالش‌های دیگری است که زندگی شهروندان کابل را تهدید می کند.

ریاست حفظ و محیط زیست کشور اخیراً اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد آب‌های زیرزمینی کابل آلوده است.

نبود کانالازیسیون، حفر چاه‌های فاضلاب غیر معیاری ونبود سیستم منظم جمع آوری زباله‌ها، از دلایل اصلی آلودگی محیط زیستی و به ویژه آلودگی آب‌های زیرزمینی در کابل خوانده شده است.

اداره محیط زیست کشور هشدار داده است در صورت عدم توجه دولت به این مساله، آب‌های زیرزمینی به شکل روزافزود آلوده شده و صحت شهروندان را تهدید می کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6200