تغییرات در نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | عصر دوشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

نرخ ارزهای خارجی

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی عصر امروز دوشنبه ۲۱عقرب ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۵٫۸۸
۱_دالر فروش …………….. ۷۵٫۹۰
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۴٫۰۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۴٫۲۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۶٫۷۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۷٫۰۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۴٫۵۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۴٫۷۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۵٫۶۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۵٫۸۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۷٫۵۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۷٫۷۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۰٫۵۰
۱_درهم فروش ……………… ۲۰٫۶۰
۱_ریال خرید ………………… ۲۰٫۰۰
۱_ریال فروش ……………….. ۲۰٫۱۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۷۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۴٫۰۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۵۰
فی هزارتومان فروش …………. ۵٫۷۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۳۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۳۵
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۶۳٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۶۴٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۳۴٫۴۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۳۴٫۵۰
تومان به دالر خرید ………………. ۱۳۷۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۳۵۰۰

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48357