تغییرات نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | عصر چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی عصر امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۵٫۸۳
۱_دالر فروش …………….. ۷۵٫۸۵
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۴٫۱۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۴٫۳۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۶٫۵۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۶٫۷۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۵٫۳۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۵٫۵۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۶٫۰۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۶٫۲۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۶٫۲۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۶٫۵۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۰٫۵۵
۱_درهم فروش ……………… ۲۰٫۶۵
۱_ریال خرید ………………… ۲۰٫۱۰
۱_ریال فروش ……………….. ۲۰٫۳۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۸۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۴٫۰۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۸۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۰۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۴۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۵۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۵۶٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۵۷٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۳۶٫۵۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۳۶٫۵۵
تومان به دالر خرید ………………. ۱۳۰۰۰
تومان به دالر فروش ………………

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48990