درآمدهای ترانزیت در کشور در چهار سال آینده افزایش می یابد

وزارت انرژی و آب می گوید که افغانستان در سال‎های آینده به یک پل ترانزیت نیروی برق میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل گردیده و درآمدهای ترانزیتی کشور نسبت به درآمدهای کنونی گمرک‎های کشور در چهار سال آینده بیشترخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عبدالبصیرعظمی، سخن‎گوی وزارت انرژی و آب گفت: “افغانستان می‌تواند مثل یک پل ارتباطی آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل کند و درآمدهای ترانزیتی را به دست بیاورد، مشخصأ در بخش پروژه کاسا یک هزار به شکل متوسط چهل تا چهل و پنج میلیون دالر حق ترانزیت دریافت خواهیم کرد.”

شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی در این باره گفت: “اگر سرمایه گذاری استراتیژیک صورت گیرد، مدیریت درست شود از لحاظ امنیت و از لحاظ پالیسی و از لحاظ پالیسی و ظرفیت مدیریتی، ما می‌توانیم درآمد خوبی از این رهگذرد داشته باشیم.”

وزارت انرژی و آب می گوید که با بهره برداری پروژه های کاسا یک هزار، توتاپ، انتقال لین پنج صد کیلوولت ترکمنستان و پروژۀ تاپی که از راه افغانستان به پاکستان وهند خواهند رسید، افغانستان سالانه میلیون‎ها دالر درآمد خواهد داشت.

درحال حاضر کشورهای آسیای میانه با تولید صدها میگاوات برق، بازار بزرگ انرژی برق کشورهای آسیای جنوبی به ویژه پاکستان گفته می‎شود.

قابل یاد آوریست که هفتۀ گذشته رییس جمهور اشرف غنی در یک نشست اعلام کرد که تا چهارسال آینده درآمدهای کشور از بخش ترانزیت برق از درآمدهای گمرکی بیشتر خواهند شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5975