رئیس جمهور: مشکل پروازها از افغانستان به اروپا حل شود

رئیس جمهور غنی به اداره مستقل هوانوردی ملکی هدایت داده است تا با بلندبردن معیارها و ظرفیت های تخنیکی خویش، سهولت در پروازها را بیشتر سازد.

به گزارش خبرگزاری صنا، نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به منظور استماع گزارش کارکردها و پیشنهادات ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی، دایر گردید.

در این نشست که صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، ابتدا محمودشاه حبیبی رئیس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی ضمن ارائه گزارش از کارکردهای آن اداره، در رابطه به طرح ها و برنامه های آیندۀ خویش معلومات داد.

پس از استماع گزارش متذکره، به ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی وظیفه سپرده شد که به منظور بلند بردن ظرفیت، معیارها و مصئونیت پروازها، توجه بیشتر نماید تا پروازها در داخل و خارج کشور افزایش و توسعه یابد.

اشتراک کنندگان نشست تاکید کردند که ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی با بلندبردن ظرفیت های تخنیکی، تکمیل نمودن معیارها و تطبیق پلان های عملی، مشکل پروازها از افغانستان به کشورهای اروپایی را حل نماید.

همچنان به مسئولین ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی هدایت داده شد تا در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روی نهایی سازی مقررۀ کاری شرکت های دولتی و خصوصی کار کند تا در زمینۀ پروازها، سهولت های بیشتر ایجاد گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30876