ساختمان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان به بهره بردارى سپرده شد

ساختمان ریاست مبارزه علیه مواد مخدرولایت بامیان به هزینه ١١ میلیون و ٧٠٠ هزار افغانى که داراى هشت اتاق ادارى و تشناب مى باشد، به بهره بردارى سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ حسین نظری رییس مبارزه با مواد مخدر بامیان گفت: این ساختمان سبب خواهد شد تا کارمندان این اداره، بیشتر از پیش در کارهای خود تلاش کنند، جلو هرگونه کشت قاچاق و ترانزیت مواد مخدر را از این ولایت بگیرند.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، در مراسم گشایش این ساختمان گفت که بامیان به علتى که کشت مواد مخدر در آن صفر است، شامل برنامه تقدیر از اجراآت خوب شده است .

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ابراز امیدواری کرد که مردم بامیان همچنان که در حمایت از حکومت، دیموکراسی وفعالیت های مدنی در درجه اول قرار دارند، در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تلاش نمایند تا در آینده جلو اعتیاد از جامعه گرفته شود.

همچنان، محمد آصف مبلغ معاون وسرپرست ولایت بامیان، از همکاری های وزارت مبارزه با مواد مخدر قدردانی نموده گفت که این وزارت، چندین پروژه انکشافى را در بامیان تمویل کرده که قابل ستایش مى باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18074