صادرات جلغوزۀ افغانستان به بازارهای چین

وزارت مالیه کشور از امضای قرارداد بین افغانستان و چین برای صادرات جلغوزه به بازارهاى چین خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صنا ، در خبرنامه وزارت مالیه افغانستان آمده است که قرارداد صادرات جلغوزه افغانستان به مارکیت هاى چین، روز گذشته در حاشیۀ هجدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر چینگداو چین امضا شد.

این قرارداد در حضور اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان، بین جانان موسی زی سفیر افغانستان مقیم آن کشور، و نای یوفنگ مسئول ادارۀ گمرکات چین، امضا شد.

در خبرنامه آمده است که جانبین بر تطبیق این پروتوکول تأکید نمودند و آنرا گام مثبت در بخش تسهیلات تجارت میان دو کشور خواندند.

منبع بدون ارایه جزییات در مورد پروتوکول نوشته است که مقام هاى دو کشور، در رابطه به بهبود روابط تجارتى میان افغانستان و چین و فراهم شدن سهولت ها جهت افزایش صادرات کالاهاى افغانستان به مارکیت هاى چین بحث و تبادل نظر نمودند.

این در حالى است که اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه در کابل، سال گذشته در یک نشست خبرى گفتند که سالانه در افغانستان ٣٣ هزار متریک تُن جلغوزه تولید و از آن جمله، تنها ١٠٠٠ تُن به نام افغانستان و متباقى از طریق پاکستان و به نام و نشان آن کشور به سایر کشورها صادر مى گردد.

آنان از حکومت تقاضا داشتند که برای جلوگیرى از این کار، اقدام جدى نماید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33694