ضرر میلیون ها دالری تجار کشور از اثر اعتصاب کارى صرافان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مى گوید که تجار کشور، در چهار روز اخیر از اثر اعتصاب کارى صرافان، میلیون ها دالر ضرر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ صرافان مربوط به شوراى سرتاسرى صرافان، از روز چهارشنبه (١٨ دلو) به این طرف اعتصاب کارى نموده، مى گویند که به دلیل «اعمال محدودیت ها» از سوى بانک مرکزی بر صرافان، دست به اعتصاب زده اند.

آنها مى گویند که به اساس مقررۀ «صرافان و فراهم کنندگان پول» صرافان نمى توانند به تجار قرضه دهند، امانات پولی را جمع کنند و پول را از یک ولایت، به ولایت دیگر و یا خارج از کشور انتقال دهند.

به گفتۀ آنها به اساس این مقرره؛ جریمه های گزاف بر صرافان وضع شده و صرافان، باید از پولی که مردم می آورند تفتیش کنند و دریابند که پول را از کجا به دست آورده اند.

به نقل از پژواک، خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، ضمن حمایت از اعتصاب کاری صرافان گفت که اعتصاب کاری صرافان، مشکل جدی را برای تاجران به بار آورده است؛ زیرا به گفته او ۹۰ درصد کار تاجران با صرافان ربط دارد.

به گفته او، تاجران بر بانک ها اعتماد ندارند و در صورتی که مارکیت های صرافی مسدود باشد، تجارت نیز متوقف می شود.

موصوف افزود که این اعتصاب، اثر منفى بر واردات و صادارت کشور داشته و در این مدت، تجار میلیون ها دالر زیان دیده اند.

او آمار دقیق در این مورد را ارایه نکرد. الکوزی گفت که شکایت هاى صرافان را در نشست شورای عالی اقتصادی مطرح خواهد کرد.

قاضی میر افغان رییس اتحادیه سراسری صرافان کشور که امروز در میان صرافان اعتراض کننده در مقابل سراى شهزاده کابل صحبت مى کرد، نیز گفت که اعتصاب کاری مارکیت های صرافی در کشور، سبب وارد شدن میلیون ها دالر خساره به صرافان و تجار شده است.

او یک بار دیگر تاکید کرد که برخی از مواد مقررۀ جدید بانک مرکزى، غیر عملی است و تا زمانی که به خواست های مشروع صرافان رسیدگی نشود، اعتصاب کاری صرافان ادامه خواهد داشت.

به گفته موصوف، مقررۀ یادشده سبب بیکارى حدود دوصد هزار صراف و همچنان فرار سرمایه از کشور خواهد شد. اما بانک مرکزى کشور، بر تطبیق مقررۀ یادشده تاکید دارد.

ایمیل هاشور سخنگوی بانک مرکزی گفته است که این بانک، بر مبنای قوانین جاری کشور به ویژه قانون بانکداری، قانون مبارزه علیه تروریزم و قانون مبارزه با پولشویی و مقررات بانکی، اقداماتی را روی دست گرفته و مصمم است آن را عملی کند.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرده است که مطابق با قوانین کشور، صرافان نمی توانند امانت های مردم را جمع آوری کنند و قرضه بدهند. به گفته وی، تنها بانک ها صلاحیت دارند در این زمینه فعالیت کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21042