طیاره های از کار افتاده، از میدان هوایی کابل خارج می شود

اداره مستقل هوانوردی ملکی

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی به شرکت های هوایی هدایت داد طیارات، تجهیزات و وسایل از کار افتاده شان را از ساحه میدان هوایی کابل، خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، محمود شاه حبیبی؛ رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در دیدار از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به مسئولان شرکت های هوایی داخلی هدایت داد تا هر چه عاجل طیارات، تجهیزات و وسایل از کار افتاده شان را از ساحه این میدان، تخلیه کنند.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی به مسئولان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هدایت داد تا در مدت یک هفته الی ده روز موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده و شرکت قراردادی موظف در بخش حفظ و مراقبت میدان هوایی را وظیفه بدهند که هر چه عاجل در زمینه اقدام کند.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت: مطابق به هدایت رئیس جمهور، ساحه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی باید از طیارات و تجهیزات غیر قابل استفاده تخلیه و پاک شود.

هم چنان در جریان این دیدار آقای حبیبی، به ریاست پلان و تطبیق پروژه های این اداره وظیفه داد تا روی طرح و دیزاین رمپ ۳ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کار کرده و آنرا آماده کنند.

ترمیم و بازسازی فنس میدان، از دیگر موضوعاتی بود که رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در زمینه به شعبات مربوط هدایت داد تا به هدف تقویت مصونیت و امنیت میدان، آنرا پیگیری کنند.

گفتنی است که در این دیدار انجینیر نصرت تاج؛ رئیس پلان و تطبیق پروژه ها، انجینیر تیمور شاه ؛ رئیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، محمد فرهاد پیرزاد؛ سرپرست ریاست امنیت، انجینیر حامد نوری؛ سرپرست ریاست میادین و تیم انجینیران اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6420