غنی: ولسوالی‌ها منبع توسعۀ اقتصادی اند

رئیس جمهور می گوید که ولسوالی‌ها منبع توسعۀ اقتصادی اند و به هر اندازه‌ی که حکومت‌داری محلی تقویت گردد، همان اندازه نیاز به استعمال قوه کاهش میابد. وی از ولسوالان خواست که پنج اولویت را از ولسوالی مربوطه و مردم، به شکل کتبی با وی شریک سازند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در کنفرانس ملی ولسوالان گفت که نقشۀ راه و زمینۀ بحث اساسی و افغانستان‌شمول دراین راستا فراهم شده است و مبارزه با فساد، بخشی از آن است که دراین خصوص با ترتیب یک استراتیژی، اقدامات مهم نیز انجام خواهد شد.

غنی از ولسوالان خواست که در این کنفرانس، بحث‌های شان‌را در رابطه به مردم، ولسوالی‌ها و مردم‌سالاری متمرکز سازند، زیرا این بحث ضمن تعیین نقش ولسوالان و ولسوالی‌ها، برای آینده افغانستان نیز مؤثر است.

رئیس‌جمهور از ولسوالان خواست که در خصوص وضعیت کنونی ولسوالی‌ها و مردم، تصویر روشنی را که در آن نقش، توانایی، مشکلات، خواست‌ها، زیربنا، ارتباطات، اولویت‌ها، تأسیسات و منابع ولسوالی‌ها و ولسوالان، شیوۀ استفاده طرح، هماهنگی و همکاری تسجیل یافته باشد، به شکل کتبی با وی شریک سازند.

وی گفت که برای تقویت نقش فعال ولسوال‌ها و ولسوالی‌ها، مهم است تا ما دیدگاه خود، همکاران و مردم را جهت واحد بدهیم تا اینکه فضای همکاری و اعتماد به‌وجود آید. وی اضافه‌کرد که بدون داشتن تصویر واضح از ولسوالی‌ها، نه حکومت‌داری محلی تقویت شده می‌تواند و نه هم سطح کیفیت خدمات افزایش میابد.

محمداشرف غنی خاطرنشان ساخت که ولسوالی‌ها منبع توسعۀ اقتصادی اند و به هر اندازه‌ی که حکومت‌داری محلی تقویت گردد، همان اندازه نیاز به استعمال قوه کاهش میابد. وی از ولسوالان خواست که پنج اولویت را از ولسوالی مربوطه و مردم، به شکل کتبی با وی شریک سازند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45698