قرارداد ترمیم اساسی پل حیرتان با ازبکستان به امضا رسید

در سفر دو روزه محمود بلیغ وزیر فواید عامه به ازبکستان قرارداد ترمیم اساسی پل حیرتان بالای دریای آمو در سرحد بین افغانستان و ازبکستان و پروتوکل همکاریهای دو جانبه بین وزارت فواید عامه و وزارت خط آهن ازبکستان امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بر اساس این قرارداد، کشور ازبکستان پل حیرتان در قست مربوط به کشور افغانستان را بررسی، سروی و ترمیم اساسی نموده و برعلاوه رنگ کاری اساسی، سیستم روشنایی آن را نیز احیاء می نماید.

با عملی شدن این قرارداد، این پل به صورت اساسی ترمیم شده و تا سالهای متوالی زمینه وصل کشور ما از طریق خط آهن و سرک را با کشور ازبکستان و کشورهای ماورای آن فراهم خواهد کرد.

قابل ذکر است، پل حیرتان بالای دریای آمو، تنها راه ارتباطی بین افغانستان و ازبکستان می باشد که در سال ١٩٨٢ در زمان شوروی سابق اعمار گردید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4157