قرارداد معادن «طلای بدخشان» و «مس بلخاب» امضا شده است

سخنگوی وزارت معادن از امضای دو قرار داد معدن بزرگ افغانستان در امریکا خبر داده و می گوید که روی این معادن در حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «عبدالقدیر مطفی» سخنگوی وزارت معادن می گوید که قرار داد معادن بزرگ «طلای بدخشان» و «مس بلخاب» از سرپرست این وزارت و نمایندگان شرکت‌های «ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد منرالز» به امضا رسیده است.

آقای مطفی گفت که شرکت «ترکیش افغان مایننگ» برای معدن طلای بدخشان در سه سال اول اکتشاف در حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به گفته‌ی او، شرکت «افغان گولد منرالز» نیز در سه سال اول اکتشاف روی معدن مس بلخاب در حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند.

سخنگوی وزارت معادن گفت که تمام مراحل حقوقی و قانونی معدن مس بلخاب و معدن طلای بدخشان در نظر گرفته شده و هیچ مشکل حقوقی و قانونی ندارد.

به گفته‌ی او، پروسه‌ی داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب در سال ۲۰۱۲ میلادی به داوطلبی سپرده شده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45241