نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | دوشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۷

نرخ ارزهای خارجی

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز دوشنبه ۱۹ سنبله سنبله ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۴٫۳۵
۱_دالر فروش …………….. ۷۴٫۳۸
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۰۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۲۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۵٫۶۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۵٫۸۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۵٫۰۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۵٫۲۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۵٫۵۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۵٫۷۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۴٫۷۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۴٫۹۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۰٫۱۰
۱_درهم فروش ……………… ۲۰٫۲۰
۱_ریال خرید ………………… ۱۹٫۶۰
۱_ریال فروش ……………….. ۱۹٫۷۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۱٫۵۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۱٫۷۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۷۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۰۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۵۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۶۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۸۵٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۸۶٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۲۶٫۸۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۲۷٫۰۰
تومان به دالر خرید ………………. ۱۲۵۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۲۰۰۰

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42785