نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | یکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز یکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۲٫۵
۱_دالر فروش …………….. ۷۲٫۳۰
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۷۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۹۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۵٫۰۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۵٫۲۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۱٫۵۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۱٫۷۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۳٫۵۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۳٫۷۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۳٫۲۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۳٫۴۰
۱_درهم خرید ………………. ۱۹٫۵۵
۱_درهم فروش ……………… ۱۹٫۶۵
۱_ریال خرید ………………… ۱۹٫۱۵
۱_ریال فروش ……………….. ۱۹٫۲۵
فی هزارتومان خرید ………….. ۷٫۱۰
فی هزارتومان فروش …………. ۷٫۳۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۶۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۷۰
فی هزارکلدار خرید …………. ۵۹۱٫۰۰
فی هزارکلدار فروش ……….. ۵۹۲٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………….. ۱۲۲٫۲۰
دالر به دالر فروش …………. ۱۲۲٫۳۰
تومان به دالر خرید ………….. ۹۹۵۰
تومان به دالر فروش ………….. ۹۸۵۰

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39488