نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۱٫۳۵
۱_دالر فروش …………….. ۷۱٫۳۸
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۳٫۵۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۳٫۷۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۴٫۲۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۴٫۵۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۱٫۲۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۱٫۵۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۳٫۶۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۳٫۸۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۴٫۷۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۵٫۰۰
۱_درهم خرید ………………. ۱۹٫۳۵
۱_درهم فروش ……………… ۱۹٫۴۵
۱_ریال خرید ………………… ۱۸٫۸۵
۱_ریال فروش ……………….. ۱۸٫۹۵
فی هزارتومان خرید ………….. ۱۰٫۹۰
فی هزارتومان فروش …………. ۱۱٫۱۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰٫۴۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۵۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۹۷٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۹۸٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۱۹٫۵۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۱۹٫۵۵
تومان به دالر خرید ………………. ۶۴۵۰
تومان به دالر فروش ……………… ۶۴۰۰
نرخ ها هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33369