نرخ مواد اولیه در بازارهای کابل | دوشنبه ۱۸ سرطان

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بر اساس معلومات دکانداران شهر کابل نرخ مواد اولیه امروز دو شنبه ۱۸ سرطان قرار ذیل است:

– یک بوری برنج باریک اعلی ۲۵ کیلویی ۲۳۰۰ افغانی
– هفت کیلو برنج شوله یی ۲۸۰ افغانی
– هفت کیلو بوره ۲۶۰ افغانی
– هفت کیلو ماش وطنی ۳۵۰ افغانی
– یک پیپ روغن ۱۶ لیتره ۱۱۰۰ افغانی
– یک بوری آرد گندم قزاقی ۵۰ کیلویی ۱۱۸۰ افغانی
– هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان ۷۰۰ افغانی
– هفت کیلو نخود خام وطنی ۶۰۰ افغانی

– یک کیلو گاز مایع ۶۰ افغانی
– یک لیتر تیل پترول ۵۴ افغانی
– یک لیتر تیل دیزل به ۴۷ افغانی به فروش می‌رسد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

82 − 78 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36745