چهار روز از اعتصاب کاری صرافان گذشت/ عبدالله و دانش وعده حل مشکل داده اند

اعتصاب کاری صرافان افغان پس از گذشت چهار روز ادامه دارد و تاکنون آنها به این اعتصاب پایان نداده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ صرافان در اعتراض به ایجاد برخی تعدیلات در مقررۀ بانک مرکزی افغانستان در امور خدمات پولی، اعتصاب کاری کرده بودند.

«میرافغان صافی» رئیس اتحادیه صرافان افغان گفت که اعتصاب کاری صرافان در سراسر افغانستان، میلیون‌ها دالر برای صرافان و تاجران زیان مالی رسانیده است؛ اما مسئول این وضعیت، بانک مرکزی افغانستان است.

صافی گفت که رئیس اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با آنان وعده کرده اند که کمیتۀ مختلط را برای حل مشکل آنان ایجاد خواهند کرد.

به گفته وی اعتصاب ما ادامه دارد، اعتصاب می‌کنیم تا زمانی که خواست‌های قانونی و شرعی ما پذیرفته شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21025