کار احداث ۲۴۰ ذخیره خانه پیاز و کچالو آغاز شد

وزارت زراعت آبیاری  ومالداری کار احداث ۲۴۰ ذخیره خانه پیاز و کچالو را به هزینه یک میلیون دالر آمریکایی که از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت میگردد، در شش ولایت کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا, این ذخیره خانه ها با ظرفیت نگهداری ۱۵ تا ۶۰ متریک تن محصولات پیاز و کچالو برای دهقانان ولایت های ( لوگر، کاپیسا، پکتیا، غور، میدان وردک، غزنی ) اعمار خواهد شد که لا تکمیل آن چهل درصد از ضایعات پیاز و کچالو در ساحاتی که ذخیره خانه ساخته شده است، کاهش خواهد داد.

وزارت زراعت درجریان دوسال گذشته بیش از ۲۶۰۰ ذخیره خانه پیاز و کچالو را در ولایت های بامیان، کابل و پروان احداث نماید که از اثر آن تغیرات مهمی در انکشاف اقتصاد دهقانان این ولایت ها رونما گردیده است.

قابل یاد آوریست که در گذشته پروژه اعمار ذخیره خانه منحصر به سه ولایت بود که اکنون به ۹ ولایت توسعه داده شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2279