کمک ۱۸۹ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گوید که بانک جهانی در ازای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در ۵ بخش کلیدی، از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان ۱۸۹ میلیون دلار را به این وزارت اهدا نموده است.

به گزارش خبرگزاری صنا, اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت: این وزارت درازای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در ۵ بخش کلیدی، از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان ۱۸۹ میلیون دلار را روز گذشته از طرف بانک جهانی بدست آورده است.

سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افزود: وزارت مالیه افغانستان این مقدار پول را در ازای اصلاحات در بخش‌های منابع درآمدی، تشکیلاتی، مدیریت مالیات، مؤثریت کمک‌ها و بودجه سازی ولایتی به دست آورده است.

قابل ذکر است، به گفته مسوولان این وزارت از ٩٠٠ میلیون دلاری که بانک جهانی درازای اصلاحات وعده داده تاکنون ۵۵۰ میلیون دلار بدست آورده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2693