یک سیر پیاز داخلی ۲۰ افغانی و یک سیر پیاز خارجی ۲۰۰ افغانی

در گیر و دارهای مشکلات امنیتی و اقتصادی، مواد خوراکی نیز بهای بلندی را به خود گرفته و تاجران با استفاده از فرصت، قیمت آنرا دو چند می سازند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پیاز که یکی از فرآورده های زراعتی مردم افغانستان است، در این اواخر بهای آن افزایش یافته و بیشتر پیازهای کشورهای همسایه به کشور وارد می شود.

بهای پیازهایی که از کشورهای همسایه به کشور وارد می‌شود، چندین برابر نسبت به پیازهای افغانستان افزایش یافته است.

دهاقین، بی‌توجهی تاجران به فرآورده‌های زراعتی داخلی را عامل این قیمتی می‌دانند، در حالیکه بهای یک سیر پیاز تاجیکستان و قزاقستان در بازارهای کابل به بیش از دوصد افغانی افزایش یافته است.

این در حالیست که دهاقین افغان می گویند که بخازر نبود سردخانه، یک سیر پیاز به ۲۰ افغانی به فروش می رسد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18177